top of page
Mirada Oberta projecte solidari
Mirada Oberta projecte abelles
Mirada Oberta projecte solidari

Mirada Oberta pretén crear una vinculació directa entre l’escola i les problemàtiques reals de les poblacions desfavorides de Gàmbia, englobant d’aquesta manera dos àmbits d’actuació: la Cooperació i la Sensibilització,

>>

de forma que la sensibilització de la nostra comunitat educativa ens porti no només a la contribució econòmica d’un problema de finançament sinó també a la conscienciació social, per assolir una relació més humana i activa que generi benefici mutu defugint  de la freda vinculació econòmica.

 

D’aquesta manera i a partir del disseny d’estratègies d’acció, ens proposem vincular de forma directa i activa part de la comunitat educativa (pares, professors i alumnes), incidint en el marc de les competències bàsiques i la solidaritat, més que en l’estrictament caritatiu.

 

És per això que des de Mirada Oberta i amb l’escola, volem:

  • Donar als nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar la comprensió de la realitat social.

  • Transmetre als nostres alumnes aquells valors que els formaran com a bones persones, en el sentit més ampli de la paraula.

  • Donar als nostres alumnes les eines i estratègies necessàries que els ajudaran a comprendre el significat de la nostra tasca solidària.

  • Possibilitar que la solidaritat sigui un tret diferencial dels nostres alumnes.

  • Millorar les condicions de vida d’unes persones que no han tingut les mateixes oportunitats que els nostres alumnes.

Mirada Oberta projecte solidari amb Gàmbia
Mirada Oberta projecte solidari amb Gàmbia

Dossier de

MIrada Oberta

bottom of page